Luc De Clercq, waarnemend technisch ondersectorchef bij Infrabel:

De combinatie van intensief treinverkeer en een zettingsgevoelige ondergrond zorgde in Willebroek voor een verzakking van een betonplaat onder de aanloopzone van de spoorwegbrug. Om het treinverkeer niet te hinderen, werd ’s nachts de URETEK FloorLift® methode toegepast. Met succes.

Luc De Clercq, waarnemend technisch ondersectorchef bij Infrabel: “We hadden twee opties om het probleem te verhelpen: een totale demontage van onze plaatselijke spoorinfrastructuur en vervolgens de tien ton wegende betonplaat wegnemen. Vervolgens op basis van een grondige bodemanalyse en studie de onderlagen renoveren en versterken en dit volgens een vrij ingrijpende methode, of de methode van URETEK. Bij de eerste optie zou de impact op het treinverkeer en de algemene exploitatie voorwaarden groot geweest zijn. Uit technisch, organisatorisch en economisch oogpunt ging onze voorkeur uit naar optie twee. De prijs-kwaliteitverhouding en de waarborging zijn prima bij URETEK, dus we hebben snel een afspraak gemaakt , om ter plaatse op de werf samen met de experten van Uretek alle technische en organisatorische aspecten te bespreken en in kaart te brengen.

Meerwaarde
Het kostte volgens Luc De Clercq en het ganse infrabel team  wel even wat hoofdbrekens om de werkzaamheden goed te laten uitvoeren: “Het overloopmechanisme van de vaste spoorlijn naar de mechanisch roterende te openen spoorbrug is tot op de millimeter afgesteld. Het was van uiterst belang dat het niveau van het bovenloopvlak van de rails ter hoogte van de overloopnaalden onder alle omstandigheden op hetzelfde hoogte niveau kwamen en bleven te liggen. URETEK werkt zeer precies en gecontroleerd, maar kan niet garanderen dat er geen millimeter speling ontstaat. Om dit risico te herleiden tot nul, hebben we eerst zelf een mechanische begrenzing gemaakt en deze voorafgaandelijk geplaatst en afgeregeld in de hoogte om het overloopmechanisme te fixeren op zijn niveau tijdens de herstelwerkzaamheden. Dit bood een meerwaarde voor beide partijen, want hierdoor kon URETEK het expansiehars ook beter in de breedte verspreiden.”

Vlot en gestructureerd
“De uitvoering verliep heel vlot en gestructureerd: de URETEK-medewerkers pasten zich perfect aan onze veiligheidsrichtlijnen aan en er werd tussentijds regelmatig technisch overleg gepleegd over de voortgang. Ook waren de medewerkers bekwaam en technisch onderlegd. We zijn heel tevreden over het resultaat: na het wegnemen van onze begrenzing was er geen sprake van een na expanderend effect.  De verzakking was op alle vier de gemeten punten tot de millimeter nauwkeurig opgeheven en geometrisch gefixeerd.

Ook na de eerste twee weken dynamische spoorbelasting zijn er geen nieuwe zettingen en of verzakkingen ontstaan. Hier zijn we heel blij mee!”