Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden

Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden Een dichtbebouwde omgeving in combinatie met een relatief slappe bodem kan tijdens bouwactiviteiten ernstige problemen opleveren. Met name het slaan en trekken van damwanden in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing is risicovol. Dit geldt ook voor bronbemaling die de bouwput droog moet houden. Door de verlaagde grondwaterstand… Lees meer >