Tom van der Horst, Bolsius:

Een tankterp van kaarsenfabriek Bolsius in Moerdijk was gaan werken. Met behulp van de URETEK methode werd de ondergrond verstevigd en de fundering gelift.

Tom van der Horst is Plant Manager bij Bolsius in Moerdijk. Hij legt uit: “Bij een onzer landtanks is t.g.v. een gewijzigd grondwaterpeil de tankterp gaan werken. De terp lag niet meer volledig aan tegen de tank bodem. Op termijn zou er een potentieel onveilige situatie kunnen ontstaan.

Na uitgebreid vooronderzoek t.a.v. de integriteit van de tank en aanvullend sonderingsonderzoek heeft Bolsius URETEK gevraagd of zij het draagvermogen van de tankterp zouden kunnen herstellen. Zij hadden een dergelijk probleem nog niet eerder opgelost, maar hadden wel een passende oplossing in huis.

Vertrouwen
“Uiteraard hebben we hier goed over nagedacht en de details uitvoerig met URETEK besproken”, gaat Tom van der Horst verder. “We hebben afgesproken om de ondergrond onder de tankfundatie te laten injecteren en de fundering te liften. We hoopten dat de fundering weer strak tegen de tank aan zou komen te liggen. Dat bleek inderdaad het geval! De mannen van URETEK zijn door de wol geverfd, hebben goede materialen en vormen een goed team. Ze weten precies waar ze mee bezig zijn, dat geeft vertrouwen. En toen er tijd over bleek, waren ze bereid wat extra werk te verrichten bij een andere tank: heel fijn.”

Goede oplossing
“De ondergrond is nu stabiel en er is geen speling meer tussen de terp en de bodem. Voor de lange termijn is dit in ieder geval een goede oplossing. We kunnen nu de tank weer volledig benutten. Met regelmatige Tankzettingsmetingen houden we voor de zekerheid de ondergrond goed in de gaten. Voor nu ziet het er in ieder geval goed uit, dat geeft rust. Vooralsnog is de missie geslaagd!”