URETEK Cavity Filling

Het afvullen van een holle ruimte

Het URETEK Cavity Filling® proces wordt toegepast om holtes te vullen en de structurele continuïteit hiervan te herstellen. Het is een oplossing met een lange levensduur. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  • Vullen door het inbrengen middels het inblazen van of met gebruikmaking van de zwaartekracht, van een inert vulmateriaal van het type geëxpandeerde kleikorrels(*).
  • Afvullen met expanderende polyurethaanhars. URETEK Resin is speciaal ontworpen om door expansie het bovenste gedeelte van de holle ruimte volledig te vullen, onder spanning zetten van het vulmateriaal en compressie van het geheel, waarmee een situatie tot stand wordt gebracht van permanente spanning op de wanden rondom de holle ruimte.

Wat maakt dit proces zo bijzonder?

Het URETEK Cavity Filling® proces onderscheidt zich van andere behandelingen dankzij de volgende bijzondere kenmerken:

  • Het heeft onmiddellijk effect, wat het proces bijzonder interessant maakt voor spoedwerkzaamheden. Het proces kan in korte tijd worden toegepast, onmiddellijke uitharding en droging van de materialen, de controletests kunnen zonder wachttijd worden uitgevoerd.
  • Geen wijziging van de hydrologische omstandigheden. Met het proces kan grondwater zich blijven verplaatsen door het vulgebied dat alleen bestaat uit kleikorrels (hydraulische geleidbaarheid k > 1*10-3 m/s). De watercirculatie in de holle ruimte en het gebied daaromheen blijft daarmee intact.
  • Homogeen met de omringende bodem. De vulling heeft een elasticiteitsmodulus van ongeveer 10 tot 50 MPa, gelijk aan die van aarde. Het vormt dus geen hard punt in de grond waarmee de verspreiding van de bovenliggende belasting op dat punt geconcentreerd zou worden.
  • Geschikt voor agressieve omgevingen (gipsbodems, zuur water, enz.) . Zoutgehalte en zuurgraad hebben geen invloed op de samenstellende materialen, in tegenstelling tot cementproducten, die aanzienlijke chemische veranderingen ondergaan, en staal (oplossingen met behulp van bouten, draadgaas, stutbogen, enz.) die bovendien kunnen gaan corroderen.

URETEK - Cavity Filling proces

Voordelen van het URETEK Cavity Filling® proces

Geschikt voor zones die moeilijk toegankelijk zijn
Het URETEK Cavity Filling®-proces is een hoogwaardige vuloplossing. Het is betrouwbaar, duurzaam, qua techniek snel en eenvoudig toe te passen.

Naast de bovengenoemde specifieke kenmerken biedt het proces de volgende voordelen:
Bij het proces zijn maar weinig middelen en een minimaal grondoppervlak nodig, wat het bijzonder geschikt maakt voor toepassing in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes, op bebouwde locaties en in noodsituaties.

Effectieve en duurzame vulling
Optimale compressie van de vulling en onder spanning brengen van de holle ruimte dankzij de sterke expansie van de hars en de afwezigheid van krimp. Kleikorrels en expansiehars, inerte materialen die het proces zeer duurzaam maken; de gevulde holle ruimte blijft zeer lange tijd stabiel. Er is geen risico op nieuwe zettingen zoals bij krimpende cementvullingen het geval kan zijn.

Weinig overbelasting van de grond
Kleikorrels en expansiehars zijn lichtgewicht materialen die de onderliggende grond niet overbelasten, zodat er geen risico bestaat dat het probleem wordt verergerd.

Kleine milieu-impact
Minimale gevolgen voor het milieu: weinig overlast door het transport van producten, minimum aan lawaai, weinig stof, trillingen, geen wijziging van de hydrologische stroming op het terrein, geen vervuiling van welke aard dan ook … .

Grondwerk mogelijk
Als op expliciet verzoek het volledige poriënvolume tussen de klei korrels met hars gevuld word, zijn grondverzet en boringen mogelijk. Zo kan de gevulde ruimte geheel of gedeeltelijk bewerkt worden en is het mogelijk diepe funderingen door de vulling heen te boren.

Download de URETEK Cavity Filling® brochure

© 2024 URETEK BENELUX BV   |  Privacyverklaring   |  Cookiestatement   |  Begrippenlijst   |  Cookies beheren